​Kloakarbejde

Nyanlæg

Vi tilbyder planlægning, projektering, udførsel samt tilsyn af afløbssystemer for både erhverv og private. Som specialist i afløbssystemer har vi stort fokus på at sikre lave vedligeholdelsesomkostninger, god funktionalitet og tilstrækkelig kapacitet, således at unødige driftforstyrrelser undgås.

PUNKTREPARATION AF KLOAK

Punktreparation er en opgravningsfri og effektiv måde at reparere brud og skader efter f.eks. rotter, trærødder og lignende.

En punktreparation, kan også kaldes en ”kort strømpeforing”. Den kan have en længde fra 0,6 m til 5,0 m. Fordelen er, at der ikke skal laves hele strækninger som ved strømpeforing, men kun laves det beskadigede område. Vi kan på nuværende tidspunkt lave fra dimension 70 mm og op til ø 300 mm rør.​

Omfangsdræn og isolering af kælder

Et omfangsdræn består af nedgravede drænrør, som er udformet til at optage vand gennem et system af slidser, hvor vandet så løber fra rørene gennem en rensebrønd, der opfanger skidt og sand, til en pumpebrønd, der pumper vandet ud i kloaksystemet når vandstanden når et vist niveau.

Etablering af omfangsdræn er som regel en større omgang, da kældervæggen skal graves fri på udvendig side og en del af jorden skal køres væk, hvis ikke den kan genanvendes i haven.

Arbejdet med at grave op og retablere igen, er tæmmelig bekostelig, og det samme uanset, hvad man laver langs kælderen.

Derfor anbefaler vi også at få isoleret omkring kælderen, når der alligevel er gravet op for at lave dræn. Det bliver aldrig billigere end nu hvor der alligevel er gravet op.

Højvandslukke

Når det regner meget og især ved kraftige skybrud kan kloaksystemet blive så opstemmet at det ikke kan nå at lede vandet væk.

Når det sker er der risiko for at kloakvandet så løber baglæns ind i hus og kælder igennem kælderafløb og andre lavtliggende afløb med store vandskader og oversvømmelser til følge. Problemet opstår især hvis kælderen ligger lavere end kloakledningerne på vejen.

Et højvandslukke forhindrer kloakvandet fra kloakken ude i vejen i at løbe baglæns i kloakrørene og op igennem afløbet i din kælder, når det regner kraftigt, og kloakken ude i vejen ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok.

Højvandslukker kan både monteres ude og inde, og hvad der er bedst hos netop dig vil være en vurdering af hele din kloakinstallation.

Minirensningsanlæg

Et minirensningsanlæg er som navnet antyder en miniudgave af de store moderne renseanlæg. Efter at de groveste partikler er blevet fjernet i bundfældningstanken, bliver spildevandet biologisk og kemiske renset i minirenseanlægget, hvorefter det rensede spildevand udledes til vandmiljøet.

Har man f.eks. fået påbud om forbedret rensning af sit spildevand, eller bygges der nyt i det åbne land (ikke kloakerede områder), kan et minirensningsanlæg muligvis være løsningen.

Det rensede spildevand skal kontrolleres årligt. Med en serviceaftale med os skal du ikke spekulere mere på det. Vi kommer og kontrollere uden du behøver foretage dig noget.

Nedsivningsanlæg

I et nedsivningsanlæg renses spildevandet af mikroorganismer mens det langsomt siver ned gennem jordlagene.

Nedsivningsanlægget er forbundet med en bundfældningstank, der fjerner de fastere dele fra spildevandet. De fleste eksisterende bundfældningstanke lever ikke op til de nye krav, derfor skal du muligvis have en ny i forbindelse med etableringen af nedsivningsanlæg.

Et nedsivningsanlæg udnytter, at jorden kan rense spildevandet ved at lade det sive langsomt ned gennem jordlagene, så affaldsstofferne nedbrydes. Denne proces foregår typisk under terræn, derfor vil et nedsivningsanlæg falde naturligt ind i din have.Et nedsivningsanlæg kan evt. anvendes i områder uden offentlig kloakering.​

LAR anlæg

Lokal Afledning af Regnvand, i daglig tale forkortet til LAR, er en metode til håndtering af regnvand på egen grund i stedet for at lede regnvandet i kloak.

Metoden har vundet frem som følge af klimaforandringerne og de større mængder regn, som falder i kloaksystemet. Mange steder i byerne består kloaksystemet af fællesledninger, som fører både regn- og spildevand i samme ledning.

Med klimaforandringerne er vi udfordret på, at de gamle fællessystemer i byerne typisk er alt for små til at kunne rumme regnen – både i dag, og særligt også i fremtiden.

Derfor har mange forsyninger og kommuner iværksat et nyt alternativ til at fjerne regnvand fra især fællesledningerne ved at tilbyde boligejerne et alternativ til traditionel separatkloakering (2-strengssystem).

Med Lokal Afledning af Regnvand, kan boligejeren søge om refusion af dele af tilslutningsbidraget, såfremt de håndterer min 50% af regnvandet på egen grund.

Der findes mange måder hvorpå en boligejere kan håndtere sit regnvand på egen grund, f.eks. regnvandsfaskiner, regnbede, terrænreguleringer, kombinationer med regnvandstønder og haveanlæg og flere til.

Klimatjek

Er din bolig sikret mod kraftige regnskyl?

Vi gennemgår din bolig ud fra en tjekliste og udarbejder en rapport over hvilke tiltag der bør udføres, for at sikre din bolig mod fremtidig kraftig regn.

Nogle af tiltagende kan du selv udføre. Såfremt der skal ændres i afløbsinstallationerne, etableres højvandslukke, pumpebrønd eller lignende skal der en autoriseret kloakmester til.

Vi udarbejder ud fra rapporten et tilbud, på de tiltag som er beskrevet heri.

Et klimatjek er ganske gratis og uforpligtende.

Serviceaftale

Du har som husejer, ansvaret for at dine afløbsinstallationer virker. Som autoriseret kloakmester og specialist i afløbssystemer kan vi tilbyde dig en serviceaftale der passer til netop dig og din ejendom.

Med en fast serviceaftale med Sydfyns Kloak får du løbende service og vedligeholdelse til konkurrencedygtig pris. Du sikres på bedst mulig måde mod dyre skader på afløbssystemet.

Skulle der alligevel opstå problemer, rykker vi hurtigt ud for at afhjælpe skaderne. Vi vejleder dig til den bedste løsning, ligesom vi også gerne varetager kontakten til eventuelle forsikringsselskaber.​

For at sikre kvaliteten på alt kloakarbejde, udfyldes en kvalitetsmappe efter endt arbejde, med reviderede tegninger og billeddokumentation, som gør fremtidig renovering og vedligehold nemmere og billigere.

Indhent et

Gratis tilbud​

Udfyld formularen med dine oplysninger og en beskrivelse af opgaven, og vi vil kontakte dig snarest med dit gratis og uforpligtende tilbud.​

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

​Sydfyns Kloak ApS

Knudsbøllevej 15
​5700 Svendborg

Aut.nr.: KFUL-13567

CVR: 39331144

Michael Nødvig Jensen


​☎ 61 28 16 53

mail@sydfynskloak.dk

Garantier

Følg os gerne på facebook